Les varietats vegetals tradicionals són el fruit d’un procés de selecció i millora, per part de generacions d’agricultores i agricultors. Malgrat la seva reconeguda importància per mantenir la seguretat i estabilitat del sistema agroalimentari, la FAO estima que en l’últim segle s’ha perdut al voltant del 75% de la diversitat agrícola mundial. Malauradament, el territori valencià, no n’és cap excepció, ara bé, existeixen alguns indrets, com el parc natural de la Serra d’Espadà on encara es conserva en la memòria dels seus habitants més ancians algunes d’aquestes varietats en risc de desaparèixer.

Davant d’aquesta greu amenaça sorgeix el projecte “Empelts de la Memòria: Aprenent de la tradició per plantejar el futur”. Que corrobora i completa treballs anteriors i torna a posar de manifest la urgent necessitat d’acció per recuperar i posar en valor les Varietats Tradicionals de Fruiters (VTF).

Amb totes les VTF recuperades, estem creant un arborètum (una mena de jardí botànic, centrat en arbres i arbustos, que forma una col·lecció d’arbres vius), a la finca de Xinquer, que permeti la seua conservació i la preservació del coneixement tradicional associat a aquests cultius.

A més, el projecte busca tant la diversificació dels cultius de la SE, com la promoció de la transició agroecològica que permeti compatibilitzar l’activitat agrícola amb la conservació del medi natural i l’adaptabilitat dels cultius a les condicions de canvi climàtic.