El paisatge de la conca Mediterrània ha estat modelat per l’evolució conjunta entre l’ésser humà i la natura al llarg de la història. Aquesta interacció va generar un paisatge caracteritzat per l’estructura en mosaic, on hi havia una coexistència de zones agrícoles, forestals i ramaderes, que proveïa una gran quantitat de beneficis per a l’espècie humana (proporciona aliment, té un gran valor cultural, sentimental i patrimonial, etc.) i constitueix una peça clau per a la biodiversitat. La coexistència dels diferents usos del territori (forestal, agrícola, ramader) és fonamental per a la regulació dels recursos naturals, dispersió de les espècies silvestres i manteniment del conjunt de funcions de l’ecosistema.

Per això, la conservació i el manteniment de la biodiversitat en les zones mediterrànies ha de sustentar-se en la recuperació del paisatge amb estructura de mosaic, i tot això només és possible a través d’un món rural viu i actiu que permeta mantenir els usos sostenibles del territori. No obstant, les dificultats a les quals s’enfronten les zones rurals de l’interior de les comarques de Castelló estan generant un declivi i envelliment de la població, i un progressiu abandó dels usos sostenibles del territori i l’agricultura tradicional provocant l’homogeneïtzació de l’estructura dels nostres paisatges, amb importants conseqüències sobre l’ecosistema.

L’abandonament massiu de l’agricultura tradicional en les zones rurals també està generant una greu pèrdua de la biodiversitat cultivada i del coneixement associat, patrimoni natural i cultural de gran valor per a fer front als escenaris futurs de crisis i canvi climàtic.

La biodiversitat cultivada és fruit d’un procés de selecció i millora, per part de generacions d’agricultores i agricultors, d’aquells individus que s’adaptaven millor a les condicions edafoclimàtiques i culturals del seu entorn. En els últims anys, són moltes les institucions internacionals que han reconegut la importància de conservar la diversitat genètica de les espècies conreades, tant per a mantenir la seguretat i estabilitat del sistema agroalimentari, com per a adaptar-se a futurs escenaris derivats del canvi climàtic global. 

Malauradament i  malgrat la seua reconeguda importància, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) estima que el procés d’erosió genètica que ha ocorregut durant l’últim segle ha produït la pèrdua del 75% de la diversitat agrícola mundial, i aquesta tendència negativa continua. En concret, en les zones rurals de l’interior de les comarques de Castelló, els últims estudis realitzats alarmen sobre la gran pèrdua de biodiversitat cultivada tant de varietats tradicionals hortícoles com fruiteres, i el seu coneixement associat, i es considera urgent la posada en marxa d’accions per a la seua recuperació, conservació i revaloració per a evitar la seua pèrdua.En aquest context, l’associació Connecta Natura treballem per la conservació i revaloració del mosaic agroforestal típic del paisatge de les zones rurals de l’interior de les comarques de Castelló utilitzant les varietats hortícoles i fruitals tradicionals com a element per a la restauració d’ecosistemes agroforestals i la dinamització rural agroecològica. Des de 2019, treballem en la recuperació, conservació i revalorització de varietats fruitals tradicionals de les comarques de Castelló. Per assolir aquest objectiu hem treballat en la creació i manteniment d’un arborètum de conservació de varietats fruitals tradicionals, localitzada a la finca del Castell de Xinquer (al cor del parc natural de la Serra d’Espadà), que permeta la urgent conservació d’aquest valuós patrimoni cultural i natural, i la recopilació del coneixement tradicional associat a aquests cultius. Paral·lelament, també treballem en la recuperació de varietats hortícoles tradicionals del nostre territori mitjançant el banc de llavors de les comarques de Castelló. La multiplicació de les varietats tradicionals del banc de llavors es realitza mitjançant la multiplicació participativa en finques ubicades en diversos pobles de Castelló, seguint un protocol que estandarditza el procés de multiplicació entre les diverses persones participants, per tal d’obtenir una multiplicació de qualitat que evite la hibridació i conserve la diversitat genètica de les varietats a conservar. A més, aquest enfocament permet promoure d’una forma pràctica l’ús i consum de les varietats tradicional de cultiu en tot el nostre territori.

Agraïments:

Biodiversidad en acción: Variedades tradicionales para recuperar ecosistemas. III Convocatoria Medioambiental Fundación Bancaja – CaixaBank 

https://www.fundacionbancaja.es/convocatoria/iii-convocatoria-medioambiental-fundacion-bancaja-caixabank/

RADIANT, ‘Realising Dynamic Value Chains for Underutilised Crops’, is an Research and Innovation Action supported by the European Commission Horizon-2020 programme under Grant Agreement number 101000622 https://www.radiantproject.eu/

ViuDiversitat II projecte beneficiari de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana (modalitat B)  de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana.