Si hi ha una eina de treball que definisca Conecta Natura és la Custòdia del Territori. Si mires els nostres projectes ho veuràs per tot arreu: acords de custòdia, parcel·les cedides en custòdia, entitats de custòdia, la custòdia com a ferramenta… Però… saps realment de què va això de la Custòdia del Territori (CdT)? Per a què val? Per què és un element central en els nostres projectes?

Segueix llegint, perquè hui ens endinsarem en aquest concepte!

La CdT com a eina legal. 

El primer que has de saber sobre la CdT és que es tracta d’una eina amb validesa legal. Sempre és interessant saber que, en cas de llançar-te a l’aventura, les dues parts firmants d’aquest contracte estaràs emparades/ats per la legislació.

Ve recollida en la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, i defineix la custòdia de la següent manera: conjunt d’estratègies o tècniques jurídiques a través de les quals s’impliquen els propietaris i usuaris del territori en la conservació i ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. 

Ací tens l’enllaç al BOE per si el vols consultar: https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf

Definicions de la CdT.

La primera definició es va redactar l’any 2000, durant Jornades internacionals de custòdia del territori celebrades al Castell Montesquieu, que van donar peu a la Declaració de Montesquiu.  Diu així: la custòdia del territori es defineix com el conjunt d’estratègies diverses (d’educació, de gestió, de mediació, de desenvolupament comunitari…), que pretenen afavorir i fer possible la responsabilitat en la conservació i ús adequat (sostenible) de l’espai terrestre, fluvial i marí i dels seus recursos naturals, per part de propietaris i usuaris d’aquest territori, i es dirigeix principalment a la propietat privada.

Després d’aquesta, hi van seguir un fum d’altres definicions. En l’actualitat, una de les més acceptades és la de Basora i Sabaté: conjunt d’estratègies i instruments que pretenen implicar propietàries i usuàries del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. Per a aconseguir-ho, promou acords i mecanismes de col·laboració contínua entre propietaris, entitats de custòdia i altres agents públics i privats.

Aquests investigadors també han creat un manual anomenat “custòdia del territori en la pràctica”.

Tipus de custòdia

En general, classifiquem les tipologies de CdT en funció de les característiques del territori al qual estan  lligades. Així, podem trobar exemples de custòdia forestal, agrícola, de ribera, d’aiguamolls, d’alta muntanya, costanera i marítima…

Un cas curiós és el de la custòdia urbana i periurbana. És normal que quan pensem en conservació de la natura, evoquem paisatges salvatges, allunyats de les massificacions de les grans ciutats. Però, tenint en compte que un percentatge important de la població espanyola (un 80%) viu en ciutats, és interessant contemplar aquesta eina per millorar i expandir els espais verds dels nuclis urbans, i alhora, aprofitar-ho per a implicar la població.

Del tipus d’acord es definiran en gran manera els objectius de cada acord. Per exemple, un acord agrícola podria plantejar objectius com la conservació de varietats tradicionals, o la producció mitjançant tècniques sostenibles; mentre que un acord de ribera se centraria més a recuperar espècies o parcel·les d’hàbitat, o en millorar la qualitat de l’aigua. D’açò en parlarem amb més detall una pròxima entrada.

Per a més informació

La Plataforma Custodia del Territorio publica informes dels seus inventaris en la matèria. Et recomanem la seua lectura per saber més sobre la CdT i la seua evolució en el territori.

A banda, disposen d’un mapa de la CdT. Quin et queda més a prop de casa? El coneixes? Pot ser una bona oportunitat per apropar-se al tema!

En resum

Des del nostre punt de vista, la CdT és una eina legal i també una filosofia de treball. El seu objectiu és facilitar les iniciatives voluntàries de conservació de natura, paisatge i recursos, dutes a terme a través de diferents estratègies i que involucren diferents agents. I tot per assegurar una conservació i un bon ús del nostre patrimoni natural.

Resum CdT

Un resum visual sobre què és la CdT