La Conca Mediterrània es caracteritza per un paisatge en mosaic fruit d’anys de co-evolució entre l’ésser humà i la natura. Aquesta combinació d’ecosistemes agrícoles, forestals i de pastoreig gairebé va desaparèixer amb la industrialització i la intensificació de l’activitat agrícola i ramadera, que ha causat la fragmentació dels hàbitats, impedint el pas i la dispersió d’espècies.

El projecte Mosaics de Vida, naix com una experiència que tracta de mantenir i fomentar la heterogeneïtat del paisatge típic de les nostres terres. Mitjanant, la promoció de pràctiques agroecològiques sostenibles, la biodiversitat cultivada i el desenvolupament rural, així com l’intercanvi d’experiències i coneixements per dur a terme activitats que posen en el centre la nostra riquesa cultural i natural.

Gestió agroecològica de Xinquer

Treballem en vàries finques agrícoles situades a la Vall de Xinquer (terme municipal d’Alcúdia de Veo; Castelló), en el cor del Parc Natural de la Serra d’Espadà. Obtingudes al 2016, mitjançant un acord de custòdia de territori entre un particular i l’associació. Es tracta d’una parcel·la destinada al cultiu d’ametllers en secà, constituïda per bancals a diferents altures, sostinguts per murs de pedra que segueixen les corbes de nivell, formant el típic paisatge de cultiu de muntanya mediterrani.

La gestió que en fem elimina totalment l’ús de qualsevol agroquímic i promou l’ús de  tècniques agroecològiques. Algunes d’aquestes són:

  • Gestió de la coberta vegetal amb l’ajuda d’un ramat d’ovelles i cabres d’una finca propera.
  • Introducció d’espècies d’arbres i arbustos autòctons als marges, per tal de recuperar les comunitats forestals, oferir amagatall i menjar a insectes i fauna, constituir un punts de dispersió de la mateixa espècie i ajudar a mantenir l’estructura dels bancals i les parets.
  • Poda sostenible dels ametllers, buscant un equilibri entre producció i longevitat, doncs són arbres vells.
  • Collita d’ametlles mitjançant mètodes artesanals, amb canyes i mantons.